NL
Hester Haarsma (1994), afgestudeerd (2019) aan Bear: Base for expiriment, art and research, Hogeschool voor de kunsten Artez, Arnhem.

Hoe zou het zijn wanneer de mens niet vormvast is? Zowel in onze functionaliteit, letterlijk onze lichamelijke vorm, als in de beleving van onszelf. Wanneer ervaring een fysiek vormende rol krijgt en daarmee privé zichtbaar maakt, wanneer ruimtes ons zouden kunnen muteren en de relationaliteit tussen mens en het/de ander voor versmelting en vergroeiing zorgt. Het ‘ik’, en de beleving van het zelf, stopt niet waar het eigen (vlees) lichaam ophoudt, maar kan verschuiven en uitweiden naar de -door de mens- gecreëerde omgeving en objecten.

Het werk onderzoekt en speelt met deze gedachtes en vindt associaties in het alledaagse om hier vorm aan te geven.


ENG
Hester Haarsma (1994), graduated (2019) at Bear: Base for expiriment, art and research, Art academy Artez, Arnhem.

What would it be like if people were not form-retaining? Both in our functionality, literally our physical form and in the experience of the self. When experience has an physical mutating role and thus makes privately visible, when spaces could transform us and the relationality between human and the other causes coalescence. The ‘I’ does not stop where the own (flesh) body ends, but can shift and stretch to the man-made environment and objects.

The work investigates and plays with these ideas and finds associations in the everyday life to effectuate this.


——————————————————————————————————————————–
EXHIBITIONS
‘Weef’ / / group exhibition, 2020, Museum Flehite + Mariënhof Amersfoort
‘Nieuwe Oogst’ / / group exhibition, 2019, Galerie Bart Nijmegen
‘Hester Haarsma’ / / solo exhibition, 2019, De Gelderlandfabriek Culemborg
‘ARTY PARTY’ / / group exhibition, 2019, Melkweg Amsterdam
‘FOURTH WALL’ / / graduates group exhibition , 2019, Artez Arnhem
‘INNER OUTER SCAPES’ / / group exhibition, 2018, Circa… dit Arnhem
‘I fail good’ / / group exhibition, 2017, Artez Arnhem
‘De blauwe golven’ / / group exhibition, 2017, Artez Arnhem
‘La Dolce Vita’ / / group exhibition, 2016, Het Instituut Amsterdam
‘Real no fake’ / / group exhibition, 2016, Artez Arnhem


Instagram